Autoškola Hron

Často kladené otázky

Kurzy otvárame raz za týždeň. Vždy sú zverejnené aktuálne dátumy aj na stránke www.autoskolahron.sk a tak isto aj na instagrame, FB a googli.

Trvanie kruzu je približne tri mesiace.

Teória prebieha 3x za týždeň.

Podmienkou na začatie kurzu v autoškole je mať potvrdenú a vypísanú žiadosť od lekára a vypísane osobné údaje v prihláške do autoškoly.

Teória sa vyučuje v utorok o 17:15, štvrtok 17:15 a sobota o 9:00.

V priebehu týždňa absolvuješ cca 90 až 180 minút čiže dve až štyri vyučovacie hodiny.

Kolok na vodičský kurz skupiny B sa kupuje v hodnote 33 eur.

Záverečné skúšky pozostávajú z testu, cvičiska a záverečnej jazdy.

Doba od ukončenia kurzu po záverečné skúšky je cca týždeň.

Na kurz sa môžete prihlásiť už v 16-tich a na skúšky ísť v deň dovŕšenia 17 roku.

Netreba sa hneď stresovať, máš ešte tri opravné termíny.

S časom jázd nie je problém, jazdievame vo všetky pracovné dni a niektorý inštruktori aj počas víkendu. Čiže nie je problém sa dohodnúť aby Vám to vyhovovalo.

Pred skúškou musíš mať úspešne absolvovaní Červený kríž, zakúpený kolok a samozrejme vyplatený celý kurz.

Po záverečnej skúške na sledujúci pracovný deň sa môžeš ísť odfotiť na vodičský preukaz so zakúpeným 6,5 eurovým kolkom a občianským preukazom.

Na záverečnú skúšku je potrebné sa dostaviť na Okresný úrad vo Zvolene inštruktor ti vysvetlí kde to je, čas začiatku skúšky býva cca o 8.10 hodine.